ثبت نام خادمین

به سادگی و در کمترین زمان سفارشات خود را ثبت و پیگیری کنید

پرداخت نزورات

به سادگی و در کمترین زمان سفارشات خود را ثبت و پیگیری کنید

پخش زنده اینترنتی

پخش شبکه های مختلف و همچنین پخش زنده افتتاح پروژه ها

اخبار ویژه


ارسال 18 هزار بسته‌ لوازم خانگی

شروع ارسال و اهدای 18 هزار بسته‌ی لوازم خانگی به مردم‌ استان‌های سیل‌زده‌ توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) آغاز شد. کار با مهراد بسیار ساده تر از اون چیزیه که فکرشو میکنین! شروع ارسال و اهدای 18 هزار بسته‌ی لوازم خانگی به مردم‌ استان‌های سیل‌زده‌ توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) آغاز شد. کار با مهراد بسیار ساده تر از اون چیزیه که فکرشو میکنین!

1398-05-03 | اخبار فرهنگی

ارسال 18 هزار بسته‌ لوازم خانگی

شروع ارسال و اهدای 18 هزار بسته‌ی لوازم خانگی به مردم‌ استان‌های سیل‌زده‌ توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) آغاز شد. کار با مهراد بسیار ساده تر از اون چیزیه که فکرشو میکنین! شروع ارسال و اهدای 18 هزار بسته‌ی لوازم خانگی به مردم‌ استان‌های سیل‌زده‌ توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) آغاز شد. کار با مهراد بسیار ساده تر از اون چیزیه که فکرشو میکنین!

1398-05-03 | اخبار فرهنگی

ارسال 18 هزار بسته‌ لوازم خانگی

شروع ارسال و اهدای 18 هزار بسته‌ی لوازم خانگی به مردم‌ استان‌های سیل‌زده‌ توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) آغاز شد. کار با مهراد بسیار ساده تر از اون چیزیه که فکرشو میکنین! شروع ارسال و اهدای 18 هزار بسته‌ی لوازم خانگی به مردم‌ استان‌های سیل‌زده‌ توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) آغاز شد. کار با مهراد بسیار ساده تر از اون چیزیه که فکرشو میکنین!

1398-05-03 | اخبار فرهنگی

ارسال 18 هزار بسته‌ لوازم خانگی

شروع ارسال و اهدای 18 هزار بسته‌ی لوازم خانگی به مردم‌ استان‌های سیل‌زده‌ توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) آغاز شد. کار با مهراد بسیار ساده تر از اون چیزیه که فکرشو میکنین! شروع ارسال و اهدای 18 هزار بسته‌ی لوازم خانگی به مردم‌ استان‌های سیل‌زده‌ توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) آغاز شد. کار با مهراد بسیار ساده تر از اون چیزیه که فکرشو میکنین!

1398-05-03 | اخبار فرهنگی
...
...
...
مجموعه ها