رزمایش بهار خدمت


بنا به فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر انجام رزمایش مواسات و همدلی در ماه مبارک رمضان سال نود و نه، بنیاد خدمت با عنوان بهار خدمت اقدام به توزیع هشت هزار سبد کلا در استان های کرمانشاه، خوزستان، مازندران و قم طی دو ماه نموده است.